Adatvédelmi Információk

A szerződés – megrendelés – magyar nyelven történik, amelyet rögzítünk és magyar nyelven a megrendelések között tároljuk. A szerződés tartalmazza:

Megrendelő nevét
Megrendelő címét
Megrendelő telefonszámát
Megrendelő e mail címét
Megrendelés dátumát, értékét, termék nevét, mennyiségét

Az adatokat zárt rendszerben tároljuk, ezekhez illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

A web áruház üzemeltetője Biocor Hungary Bt. betartja a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseit.

A felhasználók vásárláskor megadott adatait nem értékesíti, harmadik személy részére nem adja ki, kivéve a kiszállításhoz szükséges adatokat, amelyet a kiszállítást végző partner részére ad át.

A vásárlás során kitöltött megrendelővel a vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Biocor Hungary Bt. a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat a szállítást végző partner részére átadja:
Megrendelő neve, címe, telefonszáma, email címe, megrendelés tárgya és értéke.

A Biocor Hungary Bt. és szállító partnere a vásárló adatait szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabálynak megfelelően kezelik.

Kézbesítést követően a szállító az adatokat nem őrzi meg.

Hatályos jogszabályok:

2013. évi V. törvény a PTK-ről;l

1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

151/2003. (IX.22) kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014 (V.29) NGM rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;

Szállítás:

Megrendelés feladása előtt tájékozódjon a szállítási költségekről, fizethet előre utalással illetve az áru átvételekor utánvéttel készpénzben.

A megrendelés elküldésével igazolja, hogy elolvasta a szállítási díjakat és minden költséggel tisztában van, amelyek a vásárlót terhelik. Amennyiben a csomagot rajtunk kívül álló okok miatt nem veszi át vagy egyszerűen nem fizeti ki, újabb megrendelést csak előre utalással áll módunkban teljesíteni, mivel a szállítási díj akkor is felszámításra kerül a futárszolgálat részéről, ha a csomagot nem sikerül kézbesíteni a címzett részére.

Megrendelésével, kiszállítással kapcsolatos elérhetőségek:
e-mail: info@biocorhungary.hu
telefon: 36-30-24 99330

Elállási tájékoztató

Elállási jog

Önnek 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási időszak azon a napon kezdődik, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy birtokba veszi az árukat és az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket (Biocor Hungary Bt. 2081 Piliscsaba Nádas u. 20, info@biocorhungary. hu)

Ön felhasználhatja a mellékletben található elállási nyilatkozat-mintát Elállási nyilatkozat-minta , ez azonban nem kötelező.

Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.)

A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott (kivéve utánvétes fizetés), kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árukat, vagy Ön bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés számunkra történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni.